30 november: Dagsläge covid-19

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar. 

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

- Cirka 5 000 nya konstaterat smittade och 35 fler patienter vårdas vid våra sjukhus med covid-19 sedan rapporten i fredags. Det här visar att vi måste ta den fortsatta smittspridningen på mycket stort allvar. Nu har julhandeln börjat på allvar och det är viktigt att det inte uppstår trängsel på gator, köpcentrum och butiker. Fram till jul och även över julhelgerna planerar jag undvika trängsel i alla former. Jag vill även undvika att umgås nära med andra än min familj i enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd. Ingen ska behöva spendera julen på sjukhus med denna obarmhärtiga sjukdom.
Just nu måste sjukvården fortsätta att öka antalet vårdplatser för covid-19 patienter och skjuta fram ännu mer vård som kan vänta utan större medicinska risker, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter ska komma som vanligt till alla bokade tider i sjukvården. De som berörs av eventuella förändringar kontaktas personligen. De patienter som är i behov av sjukvård ska söka vård som vanligt.

Dagsläget 30 november

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 75 803
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 2 697

Nu vårdas

  • 75 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 722 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 797 patienter

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård