30 oktober: Rapport om höstens vård

Både antalet fall av covid-19 och antalet patienter på sjukhus ökar nu i en högre takt. Därför skärps råden om att hålla avstånd samtidigt som vården bereder sig på ett ökat tryck.

- Vi räknar med att se ett ökat behov av sjukvård under de närmaste veckorna. Jag har daglig kontakt med ledningarna för våra akutsjukhus och de arbetar på att expandera vården för att hela tiden ligga steget före och vara redo att ta hand om de stockholmare som behöver det. Det är ett enormt arbete som vårdgivarna gör men självklart är det mycket krävande för medarbetarna, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det ökade sjukvårdsbehovet på grund av covid-19 kräver allt mer av vården. Baserat på erfarenheterna hittills under pandemin är det sannolikt att vårdbehovet kommer fortsätta öka under de närmaste veckorna eftersom behovet följer ökningen av antalet smittade med cirka två veckors eftersläpning.

Många insatser görs. På akutsjukhusen skapas fler vårdplatser för covid-sjuka. Inom den geriatriska vården öppnas också fler platser speciellt för äldre med covid-19. Sjuktransporter för personer med covid-19 smitta har förstärkts. Några vårdgivare skjuter fram planerade operationer efter medicinsk bedömning men i huvudsak är all planerad vård igång. Dialog förs med vårdgivare utanför akutsjukhusen som har kapacitet att hjälpa till. Det kommer också fler patienter med symtom på förkylning och infektioner som kan vara covid-19 till öppenvården, till exempel till husläkarmottagningar.

Väntetid till provtagning

Allt fler provtar sig nu för pågående infektion, en kraftig ökning har setts bara de senaste dagarna. Detta har lett till att väntetiderna har ökat. Huvudregeln är att alla som har symtom måste stanna hemma oavsett om de har tagit ett prov eller inte.

- Tyvärr har vi nu en viss väntetid även om alla gör allt de kan. Vi måste använda kapaciteten effektivt så det är viktigt att bara ta prover på personer som har symtom eller i samband med smittspårning. Vi måste också prioritera patienter, särskilda boenden och personal. Den som har symtom ska stanna hemma oavsett om de fått ta prov eller inte för att undvika att sprida smitta vidare, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Nya skärpta restriktioner

Folkhälsomyndigheten har samrått med smittskyddsläkaren i Region Stockholm och beslutat om skärpta råd för att minska takten i smittspridningen. I huvudsak handlar de om att så långt möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll, avstå från att vistas i inomhusmiljöer där många vanligtvis samlas, avstå möten, konserter och idrott där trängsel kan uppstå. Alla ska också avstå från middagar, fester och bröllop. De som kan arbeta hemifrån bör göra det.

- Smittotalen går åt helt fel håll så vi måste vara lika strikta som under våren. Vi kunde då så vi kommer kunna det nu också. Nu är det viktigt att hjälpa varandra att hålla modet uppe och ha kontakt digitalt istället för fysisk så ofta det bara går, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare.  

Statistik i urval

Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Inga nya uppgifter har tillkommit denna vecka.

  • Statistiken från september visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är fler än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. September 2020: 5764 vårdtillfällen. September 2019: 5492 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året men fler än hittills under pandemin. September 2019: 391 249 planerade besök. September 2020: 375 406 planerade besök.
  • 222 000 besök gjordes på husläkarmottagningar i september, det är 85 procent av förra årets nivåer. Det är ändå en ökning jämfört med april då det gjordes som minst besök på grund av pandemin: 163 300 besök (62 procent av 2019 års nivå). Av dessa var 61 400 digitala. En kraftig ökning från september 2019 då 3100 besök gjordes. De digitala besöken har dock minskat något sedan maj månad.
  • Vårdgivarna rapporterar att antalet dagoperationer ökat, vilket betyder att patienter då inte behöver vårdas inneliggande.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2740 var inskrivna i genomsnitt i september. Det är 170 fler än september förra året.
  • Under augusti upptäcktes cirka 22 procent färre cancerfall, bland annat på grund av att färre sökte vård. Arbete pågår för att fler fall ska upptäckas. Siffror för september är ännu inte publicerade.

Vårdgaranti

Behandling inom 90 dagar: I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 70 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 61 procent, men en lägre andel än i september 2019 då andelen var 80 procent.

Besök inom 30 dagar till planerad specialistvård (regionalt mål):  I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 75 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 64 procent och även en högre andel än i september 2019 då resultatet var 72 procent. Detta tyder på återhämtning och innebär att målet för denna regionala indikator 73 procent uppfylldes i september.

Besök inom 90 dagar till planerad specialistvård (nationellt mål): I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 91 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 89 procent och ett resultat i nivå med september 2019 då andelen också var 91 procent.

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Med omfattande smittanpassningar kunde all vård startas igen under sommaren. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet. De senaste veckornas ökning av smittan och antalet vårdade kräver på nytt en utökning av covid-19 vården.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård