30 oktober: Lägesrapport om covid-19

2421 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 148 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 är nästan fördubblade jämfört med samma period veckan före. Smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

Det är ett generellt ökat tryck på vissa delar av vården. Fortsatt ökning av antalet sjukhusvårdade och fall av covid-19 i öppenvården. Medarbetare behöver stanna hemma på grund av förkylningssymtom vilket påverkar bemanningen hos vissa vårdgivare. Regionen som helhet och alla akutsjukhus arbetar i normalläge. Samarbetet mellan vårdgivare fortsätter med hög intensitet.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

2421 nya fall av covid-19, varav 23 är provtagna på ett SÄBO, har konstaterats genom provtagning under perioden 27 till 29 oktober. Motsvarande period förra veckan konstaterades 1341 fall.

Sedan pandemins början har 34 937 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 43 konstaterades 2966 nya fall. Det var en kraftig ökning jämfört med vecka 42 (1657 fall).

Särskilda boenden (SÄBO)

Den 27 oktober var det 18 SÄBO som hade ett eller flera fall av covid-19, det är fem fler än veckan före. 
Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 148 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 29 fler än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

15 i intensivvård (+1)
111 på akutsjukhus (+27)
22 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 29 oktober har 6363 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 39 fler än vid lägesrapporten den 27 oktober.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Fem ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 27 oktober.

Sedan pandemins början har 2 429 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är fem fler än vid den senaste rapporten. Av dessa är det 1034 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är tre fler än i den senaste rapporten den 27 oktober. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

2 avlidna med covid-19 har hittills rapporterats under vecka 43.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 43 har det analyserats 37 540 tester för pågående covid-19. Av dessa var 8,4 procent, eller 3 140* provsvar positiva. Det är en markant ökning jämfört med veckan före.

Under vecka 43 genomfördes 8 941 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 20,6 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en markant ökning jämför med veckan före.

Det förekommer köer till bokningsbara tider för testning för pågående infektion (PCR) på grund av stor efterfrågan på provtagning.

Tillgången på bokningsbara tider för antikroppsprovtagning är god.  

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Skärpta råd från 29 oktober

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård