23 oktober: Rapport om höstens vård

Smittspridningen ökar i regionen på ett oroande sätt och kräver mer av vården. Samtidigt syns en viss förbättring av väntetiderna tack vare ökningen av planerad vård.

- Nu sätts vi stockholmare på prov igen och vi måste arbeta hårt för att slippa den skarpa uppgång som vi ser på många håll i Europa.  Ställa in fester, tvätta händerna och hålla oss borta från all sorts trängsel. Det vi inte ska ställa in är besöken i vården för vården är igång och det är viktigt att inte dröja med att söka vård om man behöver det, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I slutet av sommaren var smittläget så pass stabilt att all planerad vård kunde starta igen. Det ledde till en kraftig ökning av både operationer, behandlingar och besök under september. Det syns nu också i de färska vårdgarantisiffrorna som visar att 70 procent fick sin operation eller behandling inom 90 dagar. Det är en förbättring mot augusti då 61 procent fick det. Samtidigt är det långt under förra årets resultat vilket visar att det fortfarande finns mycket framskjuten vård att ta igen.

Ökning av sjukhusvårdade

Fler vårdas på sjukhus för covid-19, en ökning från 60 vårdade den 16 oktober till 85 vårdade den 23 oktober*. Ökningen av sjukhusvårdade är inte lika snabb som under våren men ändå ett varningstecken. Fler söker också vård med förkylningssymtom inom öppenvården och bemanningssituationen är besvärlig hos vissa vårdgivare eftersom personal även med milda symtom måste stanna hemma. Den planerade vården är ändå igång och tack vare samarbetet mellan vårdgivare finns kapacitet för att ta hand om de som behöver sjukhusvård.

- Det är en tydlig ökning av sjukhusvårdade för covid-19 men vi kan hantera det ökade vårdbehovet. Ett skäl är att det har varit en enorm kunskapsutveckling under de här få månaderna både när det gäller medicinskt omhändertagande och arbetssätt. Samtidigt är vi mycket fokuserade på att planera för att kunna hantera betydligt fler patienter. Erfarenheten visar att två veckor efter att vi sett en smittökning så kan det också synas i ett ökat vårdbehov, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.
 

Norrtälje sjukhus är fortfarande under hårt tryck med både många sjuka patienter och sjuka medarbetare men de får hjälp av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhuset arbetar fortfarande i höjt beredskapsläge. Regionen som helhet och övriga akutsjukhus arbetar i normalläge.

Ökat antal smittade

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i länet med 1660 nya fall förra veckan. Det syns tecken på en lägre ökningstakt, vilket betyder att kurvan inte går lika brant uppåt som tidigare. Ökningen var då 11 procent från veckan före. De två veckorna innan det var ökningen 20, respektive 36 procent. Det kan dock vara fråga om en tillfällig variation.

- Vi ser inga tecken på nedgång så vi måste använda alla våra verktyg. Det är enorma maskinerier som är igång för att stoppa smittan med många hundra medarbetare inblandade. Varje prov som tas, varje laboratorieanalys och varje smittspårning är viktig nu. Då kan vi bromsa utvecklingen, säger Maria Rotzén Östlund, tf Smittskyddsläkare.

*uppdaterat efter publicering.

Statistik i urval

Uppgifterna uppdateras med olika intervall. Markerade uppgifter är nya för veckan.

  • Statistiken från september visar att de planerade slutenvårdstillfällena* är fler än samma månad förra året både hos akutsjukhus och hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. September 2020: 5764 vårdtillfällen. September 2019: 5492 vårdtillfällen
  • Planerade besök i specialistvård, på bland annat akutsjukhus var är färre än samma månad förra året men fler än hittills under pandemin. September 2019: 391 249 planerade besök.  September 2020: 375 406 planerade besök.
  • 222 000 besök gjordes på husläkarmottagningar i september, det är 85 procent av förra årets nivåer. Det är ändå en ökning jämfört med april då det gjordes som minst besök på grund av pandemin: 163 300 besök (62 procent av 2019 års nivå). Av dessa var 61 400 digitala. En kraftig ökning från september 2019 då 3100 besök gjordes. De digitala besöken har dock minskat något sedan maj månad.
  • Vårdgivarna rapporterar att antalet dagoperationer ökat, vilket betyder att patienter då inte behöver vårdas inneliggande.
  • Den avancerade sjukvården i hemmet har ökat och 2740 var inskrivna i genomsnitt i september. Det är 170 fler än september förra året.
  • Under augusti upptäcktes cirka 22 procent färre cancerfall, bland annat på grund av att färre sökte vård. Arbete pågår för att fler fall ska upptäckas. Siffror för september är ännu inte klara.

Vårdgaranti

Behandling inom 90 dagar: I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 70 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 61 procent, men en lägre andel än i september 2019 då andelen var 80 procent. (ny uppgift)

Besök inom 30 dagar till planerad specialistvård (regionalt mål):  I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 75 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 64 procent och även en högre andel än i september 2019 då resultatet var 72 procent. Detta tyder på återhämtning och innebär att målet för denna regionala indikator 73 procent uppfylldes i september. (ny uppgift)

Besök inom 90 dagar till planerad specialistvård (nationellt mål): I september 2020 uppfylldes vårdgarantin för 91 procent av de väntande. Det är en högre andel än i augusti i år då motsvarande siffra var 89 procent och ett resultat i nivå med september 2019 då andelen också var 91 procent. (ny uppgift)

Bakgrund

Under hösten kommer Region Stockholm arbeta för en robust vård, kollektivtrafik och fortsatt regional utveckling med de nya förutsättningar som pandemin skapat. Mycket görs på andra sätt än tidigare för att kunna driva verksamheter på ett smittanpassat sätt.

Den snabba omställningen för att möta pandemin krävde att icke-akut vård prioriterades ned. Både för att frigöra personal och skyddsutrustning men också för att smittrisken med att gå till vården blev för stor, framförallt för patienter i riskgrupp.

Nu har omfattande smittanpassningar gjorts och all vård är igång. Behoven är annorlunda än tidigare, framskjuten vård behöver ta som hand, vissa behov har minskat, andra har ökat och delar av vården görs på andra sätt, till exempel digitalt och i hemmet.

Läget i hälso- och sjukvården och aktuella åtgärder redovisas i regelbundna rapporter.   

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård