Vården hyllades för insatser under pandemin

Under fredagen välkomnade finansregionrådet Irene Svenonius landshövding Sven-Erik Österberg som riktade sitt tack till hälso- och sjukvården i Stockholms län för insatserna under pandemin. Länsstyrelsen i samarbete med Stiftelsen Sveriges Nationaldag överlämnade svenska fanor och diplom för att visa på sin uppskattning.

Bakre raden: Finansregionrådet Irene Svenonius och Landshövding Sven-Erik Österberg. Främre raden från vänster: Från Karolinska Universitetssjukhuset: Yvonne Dellmark, ordförande Karolinskas läkarförening, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Cajsa Persson, sjuksköterska på IVA-verksamheten. Från Danderyds sjukhus: Dorieth Sone Zidaric, sjuksköterska, facklig representant Vårdförbundet, Yvonne Haglund Åkerlind, sjukhusdirektör, Malin Ackefors, överläkare infektionskliniken. Från Södersjukhuset: Anne- Li Rosengren, sektionsordförande, Kommunal, Mikael Runsiö, sjukhusdirektör, samt Karin Hildebrand, specialistläkare. Foto: Danish Saroee

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har i år fattat beslut om att dela ut en fana till det största sjukhuset i var och en av Sveriges 21 regioner. Talman Andreas Norlén, tillika ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, offentliggjorde beslutet på nationaldagen den 6 juni i det officiella firandet från Skansen. I Stockholms län har landshövdingen beslutat att Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset ska tilldelas fanor.

Fanan ska enligt stiftelsen ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda i respektive region och är ett uttryck för tacksamhet för att alla de som arbetar inom sjukvården runt om i landet och som har kämpat hårt under pandemin och fortsätter att kämpa.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård