Screening för kolorektalcancer igång

Efter pausen under vårens pandemitopp är nu screeningen för tjock- och ändtarmscancer i full gång. Några kallelser gick ut redan i maj men nu går kallelser ut både till de som inte fick brev i våras och de som ska komma under hösten.

- Nu är vi i full gång och det är vi väldigt glada för. Det är enkelt att ta provet själv hemma och vi uppmanar alla som får erbjudandet att utnyttja det. Du behöver inte uppsöka vården för att skicka in provet så det är helt smittanpassat, säger Lena Sharp, chef för Regionalt cancercentrum.

I mars, under vårens pandemitopp, pausades screening för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) för att minska risken för spridning av covid-19 och frigöra resurser till covid-vården. Tack vare att vårdgivare kommer utföra fler analyser på laboratoriet och fler remisser kommer hanteras för undersökning av tarmen räknar Regionalt cancercentrum med de planerade kontrollerna för 2020 ska vara gjorda innan årsskiftet.

Män och kvinnor i 60-års åldern erbjuds provtagning

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt. Provet tas genom att ett plaströr för avföringsprov skickas hem till utvalda åldersgrupper. Röret skickas sedan vidare till ett laboratorium enligt anvisningar som finns i kallelsen.

De som har tecken som skulle kunna tyda på sjukdom får tid för undersökning på sjukhus. Provtagning erbjuds vartannat år till män och kvinnor mellan 60 och 69 år. Under 2020 kallas män och kvinnor födda 1952, 1954, 1956,  1958 och 1960.

En av flera verksamheter som startar igen

Screeningen för tjock- och ändtarmscancer är ett av flera program som startat igen efter pausen under vårens pandemitopp.  Nu i september återstartar screeningen för bröstcancer för kvinnor 70-74 år, för kvinnor mellan 40 och 69 skedde återstarten redan i maj. Även screening för pulsåderbråck, så kallat bukaortaaneurysm, har startat. Även screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning, som är ett mer omfattande program, har startat även om arbete med att utöka antalet kallelser pågår.

Så här återupptas screeningen

Screening för bröstcancer (mammografi):

Startade stegvis i maj för 40 till 69-åringar. Startar i mitten av september (vecka 38) även för 70-74-åringar.

Mer om mammografiscreening på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Screening för livmoderhalscancer

Startade igen i mindre omfattning i maj 2020 och är sedan vecka 34 igång med bokade tider för cellprovtagning hos barnmorskor.

Mer om gynekologisk cellprovtagning på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Startade i mindre omfattning i maj 2020. Sedan 1 augusti är programmet i full gång igen.

Mer om screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Screening för pulsåderbråck (bukaortaaneurysm)

Screeningen görs för att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck, så kallat bukaortaaneurysm.  Programmet startade igen i full skala den 31 augusti.

Mer om screening av stora kroppspulsådern på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Vad är screening?

Screening innebär att symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Målet är att kunna åtgärda dessa tillstånd tidigt. Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomst av allvarlig sjukdom.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård