Nu höjs avgiften för uteblivet vårdbesök

Från 1 september får den som inte kommer till ett planerat vårdbesök i Region Stockholm betala en avgift på 400 kr. Syftet är att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl och därmed bidra till att använda vårdens resurser så effektivt som möjligt.

Beslutet att införa en enhetlig avgift på 400 kronor för uteblivet besök har tagits i regionfullmäktige. Ibland kan patienten ha giltiga skäl till att ställa in sent eller utebli från ett besök. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. För närvarande räknas förkylningssymtom som ett giltigt skäl i enighet med regionens inriktning för hantering av covid-19.

Uteblivna vårdbesök har kommit att bli en allt större utgift för Region Stockholm. Under 2018 kunde regionen räkna till drygt en halv miljon uteblivna besök inom hälso- och sjukvården. 2100 operationer fick ställas in då patienterna uteblev eller avbokade sent, vilket kostade cirka 500 miljoner kronor.

Under covid-19-pandemin har vissa operationer och behandlingar skjutits fram och när det nu sker en successiv ökning av denna planerade vård finns en strävan att resurserna ska användas så effektivt som möjligt, genom att tiden används av patienten eller om möjligt avbokas i god tid så att någon annan kan erbjudas tiden i stället.

Fakta:

Vid förhinder ska patienten meddela mottagningen senast 24 timmar före ett besök i öppenvården (till exempel en vårdcentral) och senast 72 timmar före en operation. Bedömning av vad som är giltigt skäl görs av respektive mottagning.

För närvarande räknas förkylningssymtom som ett giltigt skäl i enighet med regionens inriktning för hantering av covid-19.

Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även målsman för barn och ungdomar under 18 år, personer äldre än 85 år samt frikortspatienter. Som uteblivet besök räknas också om du som patient kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård