18 september: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport innefattar 14 september till och med 17 september och visar en ökning med 325 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 739 personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholm. 2 400 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet, vilket samma som vid rapporten den 14 september. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från över 1 100 personer i april till 24 personer idag, vilket är 4 färre än vid senaste lägesrapporten 14 september. Som vanligt kan det förekomma efterregistreringar. Nästa rapport publiceras på tisdag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att totalt 23 739 personer är konstaterat smittade i Stockholms län, vilket innebär en ökning med 325 personer.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 244 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 739 positivt provtagna är 2 496 personer provtagna på SÄBO. Det är 5 personer fler jämfört med den senaste lägesrapporten den 14 september.

Antal vårdade

3 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus, det är plus en patient jämfört med förra rapporten. Därutöver vårdas 21 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Totalt vårdas 24 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är 4 färre än vid senaste lägesrapporten den 14 september.

Fram till 18 september har 6077 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 17 fler än vid lägesrapporten 14 september.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19-smitta samt av förekomst av antikroppar bokas av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare. Just nu är intresset för att ta test för pågående covid-19 stort. Tiderna för provtagning fortsätter utökas med fler nya tider och just nu är det väntetider framför allt för att boka provtagning vid någon av länets 10 drive-in-stationer. Region Stockholm påminde i helgen om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det. Tillgången på bokningsbara tider för antikroppstest är fortsatt god. 

Från den 15 juni till den 14 september har det genomförts 202 874 tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under vecka 37 har det analyserats
23 187 tester. Av dessa var 1,3 procent positiva.

Under perioden 15 juni till 14 september rapporteras 469 554 genomförda antikroppstester varav 15,5 % procent var positiva. Dessutom är det just nu 8 152 bokade tider och 83 723 bokningsbara lediga tider för antikroppstester de kommande 4 veckorna.

Lägesrapporten den 14 september innehöll felaktiga uppgifter kring antalet provtagna där för stora antal analyserade prover angavs både för misstänkt smitta och för antikroppstester. Felet uppstod vid inläsning av en fil och Karolinska Universitetssjukhuset har åtgärdat felet.

Antal avlidna

Totalt 2 400 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, vilket är samma antal som vid rapporten den 14 september.

Av 2 400 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 017 personer som är provtagna på ett SÄBO, vilket är samma antal som vid senaste rapporten den 14 september. 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på tisdagar och fredagar. Den 10 augusti ändrade Folkhälsomyndigheten sin rapportering och rapporterar sedan dess fall från föregående dag. Det vill säga att data inte kommer vara fram till 11:30 samma dag utan endast rapporteras som fullständiga dygn, vilket även gäller regionens rapportering.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten är vid midnatt. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 18 september

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Provtagning

Just nu är intresset för att ta test för pågående covid-19 mycket stort. Tiderna för provtagning har och fortsätter utökas med fler nya tider men just nu är det väntetider både för att boka drive-in provtagning och hemtest. Region Stockholm påminner om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det. Läs mer på 1177.se. (öppnas i nytt fönster)

Råd till alla invånare för att inte öka smittan

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 har fortsatt att minska och befinner sig på en platå med små variationer. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  • Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. I väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  • Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  • Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm (öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård