Nytt självhjälpsprogram ger stöd vid oro

Nu finns ett självhjälpsprogram för invånare i som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till den som vill lära sig hantera oron på egen hand.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro har Region Stockholm tagit fram det kostnadsfria självhjälpsprogrammet.

- Det är naturligt att känna oro när vardagen och omvärlden påverkas av en sådan här pandemi men ibland tar oron över. Det här programmet är tänkt att hjälpa den som vill minska sin oro, säger Kersti Ejeby, verksamhetschef vid Gustavsbergs vårdcentral och medicinskt ansvarig för självhjälpsprogrammet.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro.

Behandlingen består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Varje modul tar ungefär tre dagar att arbeta med.

Den som är osäker på om de behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan vända sig till 1177 på telefon eller sin vårdcentral och få hjälp med bedömningen. För den som känner stark oro och har svårare psykiska besvär, ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Gustavsbergs vårdcentral är administrativt ansvarig för programmet. Programmet är öppet för alla invånare i Stockholms län som är 18 år och äldre.

Programmet är i sin grundform utvecklat, kliniskt prövat och vetenskapligt utvärderat av psykologer vid Karolinska Institutet. Utvärderingen har visat på goda resultat för dem som genomgått programmet.

Mer information om självhjälpsprogrammet

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård