6 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 3 augusti till och med klockan 11.30 den 6 augusti visar att 179 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 23 575 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 387 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 44 personer idag, vilket är 5 färre än vid senaste lägesrapporten 3 augusti. Nästa rapport kommer på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 179 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 3 augusti, vilket betyder att totalt 23 575 personer är konstaterat smittade i Stockholms län.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det idag 9 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 243 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 575 positivt provtagna är 2 479 personer provtagna på SÄBO. Det är ytterligare en person sedan senaste lägesrapporten den 3 augusti.

Antal vårdade

7 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Därutöver vårdas 37 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 44 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är 5 färre än vid senaste lägesrapporten 3 augusti.

Fram till den 5 augusti har 5 925 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 11 fler rapporterat utskrivna sedan den 3 augusti.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare.

Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från den 15 juni till den 5 augusti har det rapporterats att det genomförts 110 713 tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under samma period sjönk andelen smittade från 13,9 procent (vecka 25) till 3,6 procent av de som testats (vecka 32).

Under samma tid har det genomförts 324 389 antikroppstester varav 16,8% procent var positiva. Dessutom är det nu 36 376 som har en bokad tid för provtagning och det finns 167 533 lediga tider att boka på 92 olika platser.

Antal avlidna

Totalt 2 387 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, vilket är två fler än vid senaste rapporten 3 augusti.

Av 2 387 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 015 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det är en ytterligare person provtagen på SÄBO som har rapporterats avliden sedan måndagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 6 augusti

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19

Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Torsdagen 6 augusti var det 431 bokade tider och 4 225 lediga tider. Det finns tider på alla enheter imorgon fredag.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till de som misstänks vara smittade. Där finns kapacitet för att skicka 2000 per dag. Igår levererades 505 tester, så det finns möjligheter för många att testa sig.

För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på 1177.se "Provtagning för dig som är sjuk"

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Sommarråd för alla invånare

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 minskar. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  1. Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  2. Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  3. Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård