Vägledning på nätet ersätter test i Pride Park

Sprid enbart kärlek. Det är huvudbudskapet när Region Stockholm och ett antal civilsamhällesorganisationer går ut i en kampanj för att påminna om vikten av att skydda sig själv och varandra från hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

I år är inget som vanligt. På grund av den pågående pandemin sänds Stockholm Pride i sommar som ett digitalt evenemang. Det innebär att nätverket Preventhiv inte, som tidigare år, kan vara på plats för att erbjuda besökarna syfilis- och hivtest i Pride Park.

Med budskapet ”Sprid enbart kärlek” går därför nätverket ut i en annonskampanj på sociala medier för att påminna om att det i skuggan av covid-19 är lika viktigt som alltid att ta hand om sin egen och andras sexuella hälsa genom att använda kondom och regelbundet testa sig för hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Guide till testmottagningar

På www.preventhiv.se finns en guide till testmottagningar i Stockholm, råd till den som ska testa sig och information om vanliga könssjukdomar. Här finns även information om säkraste sätten att ha sex under pandemin.

Nätverk för hivprevention

Preventhiv är ett nätverk för organisationer som arbetar med hivprevention och sexuell hälsa riktad till män som har sex med män och transpersoner i Stockholm: Enheten för hälsoutveckling/Region Stockholm, Smittskydd Stockholm, Venhälsan på Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2 KS Huddinge, RFSL, RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Noaks Ark Stockholm och Posithiva Gruppen.

Pride-flaggan i kollektivtrafiken

Under Stockholm Pride flaggar Region Stockholm som vanligt på alla bussar samt utanför sjukhus och landstingshuset. Men i år är inget som vanligt. Covid-19 har påverkat regionens vårdgivare och kollektivtrafik på olika sätt. Men lika viktigt som vanligt är arbetet med att alla invånare, resenärer och patienter ska få ett jämlikt bemötande. Arbetet med att öka kunskapen om hbtq-frågor pågår året runt.

Stockholm Pride Summer Stream pågår mellan fredag 31 juli och söndag 2 augusti. Festivalen kommer bland annat innehålla streamade seminarier och artistframträdanden.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård