Så ska fler smittkedjor brytas

Nu ska de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, få mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Dessutom ska det bli lättare för Region Stockholm att påminna de som inte medverkat till smittspårning ännu.

Smittspårning i samband med att någon visar sig ha pågående covid-19 görs på olika sätt. För den som provtas på sjukhus eller vårdcentral är det behandlande läkare som ansvarar för att smittspårningen blir gjord. För särskilda boenden för äldre (SÄBO) finns även smittspårningsteam. Den som beställt prov själv via 1177.se och får ett positivt svar får i samband med att de får provsvaret information om att själv kontakta personer de kan ha smittat.

I juli startar en särskild smittspårnings-support för denna grupp. De som får i uppgift att spåra sina kontakter ska också meddela via en app att det är gjort.

- Nu är vi i ett skede i pandemin där vi kan göra ett ännu större detektivarbete för att hitta möjliga smittvägar. Därför vill vi hjälpa de personer som gör egen smittspårning att hitta fler som kan ha smittats och ge information till dem. För de som blir kontaktade är det en stor vinst i att få informationen så att de kan agera rätt. Då kommer vi kunna bryta ännu fler smittkedjor, säger Per Follin, smittskyddsläkare för Region Stockholm.

Covid-19 är klassad som en samhällsfarlig sjukdom och smittspårning har genomförts i olika former under hela pandemin. Syftet är att hitta personer som kan ha utsatts för smitta, se till att de är extra uppmärksamma på symtom och hindra vidare spridning. Personer som blivit utsatta för smitta och får symtom ska provtas för covid-19. Smittspårning är ett av många verktyg för att hindra smittspridning och att medverka i smittspårning är en skyldighet enligt smittskyddslagen. Smittspårning krävs inte för den som fått ett positivt antikroppstest eftersom de redan genomgått sjukdomen.

- Stockholmarna har på alla sätt visat att de är beredda att gå långt för att värna om sina medmänniskor med ändrade vanor, hygienrutiner och minskade sociala kontakter. Vi vet att många covid-sjuka lägger mycket tid på att spåra sina kontakter och informera. Nu vill vi ge mer hjälp till de som har det svårare att genomföra smittspårningen själva, Per Follin.
 

Så här går det till

1.       Den som beställt test via 1177.se får besked om pågående covid-19 via inloggat läge i 1177.

2.       Samtidigt med beskedet får de också information om tre saker: hur de ska agera för att inte smitta andra, att de ska kontakta och informera personer som de träffat som kan ha smittats och till sist: att de ska gå in i appen Alltid öppet och bocka av att de informerat sina kontakter.

3.       Den som efter påminnelse inte bekräftat att de informerat de som kan ha utsatts för smitta kan komma att bli kontaktade av smittspårnings-supporten.

4.       Den som är smittad och har frågor om smittspårningen får via appen Alltid öppet möjlighet att vända sig direkt till smittspårnings-supporten.

 

Så här bedömer den som blivit sjuk vilka som kan ha utsatts för smitta

Personen får i uppgift att tänka efter vilka hen träffat. Tiden räknas från 24 timmar innan hen kände första infektionssymtom. Personer som kan ha smittats är:

- personer hen bor med

- personer som varit på besök hos hen

- personer som hen själv besökt

- vänner som hen umgåtts nära med eller besökt

- arbetskamrater som hen varit nära, till exempel suttit bredvid.

- med nära kontakt menas en person som hen träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus.

 Patientinformation, förhållningsregler och instruktion för smittspårning finns på 1177.se

 

Det här hjälper smittspårnings-supporten till med

Svara på frågor via appen, tex ”hur vet jag vilka jag måste informera”.

Kontakta de som inte öppnat sitt positiva provsvar. Vid samtalet kommer de berätta vad den smittade behöver göra och tänka på. 

Hjälpa de som inte har förutsättningar smittspåra själv, tex på grund av funktionshinder.

Tjänsten  utökas successivt från starten i juli.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård