Förlossningar i länet i juni 2020

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2458 födslar i juni. Det är 19 fler än samma månad 2019, en ökning med 0,6 procent. Bedömningen är att det går att upprätthålla normal sommarkapacitet i förlossningsvården i Region Stockholm.

Mor och barn vårdas tillsammans

Barn som föds av kvinnor med misstänkt smitta separeras inte från mamman. Även vid konstaterad smitta hos modern är utgångspunkten samvård efter förlossningen. Barn och mor vårdas tillsammans om inte barnets tillstånd kräver akut medicinskt omhändertagande och eller neonatalvård. Om barnet behöver vård i samband med förlossning och eftervård sker det enligt vanliga rutiner för vård av nyfödda.

Frågor om besök och medföljande avgörs lokalt av varje förlossningsklinik.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 12 tillfällen under juni tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 30 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län. Inom regionen får fler än 9 av 10 kvinnor föda på vald förlossningsklinik.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och det görs bedömningar av hur mor och barn mår, och om det behövs någon särskild typ av vård i samband med förlossningen. Efter förlossningen erbjuds alla nyblivna familjer ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen.

Förlossningar i juni 2020 per sjukhus

Förändringen mot juni 2019 inom parentes.

Södersjukhuset: 659 (-30)
Södertälje sjukhus: 224 (+22)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 284 (-6)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 386 (+47)
Danderyds sjukhus: 554 (-19)
BB Stockholm: 351 (+5)

Totalt antal förlossningar juni 2458 (+19)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård