9 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 6 juli till och med klockan 11:30 den 9 juli visar att 261 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 21 705 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Ökningen kan delvis bero på ökat antal provtagningar. 2 353 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Nästa rapport kommer på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 261 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 6 juli, det betyder att totalt 21 705 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 35 som just nu har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 240 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19, vilket är den siffra som tidigare redovisats.

Av de 21 705 positivt provtagna är 2 468 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

26 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 126 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 152 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 694 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 64 fler rapporterat utskrivna sedan den 6 juli.

Antal avlidna

Totalt 2 353 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 16 ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 6 juli.

Av 2 353 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 är det 1 004 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det är 7 ytterligare personer provtagna på SÄBO som har rapporterats avlidna sedan måndagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 6 juli

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande ett fåtal lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå.

Allt fler stockholmare testar sig

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Mellan den 1 juni till den 8 juli har det genomförts 53 758 tester av misstänkt smitta. Av dessa var 10,6 procent positiva.

Under samma tid har det genomförts 111 581 antikroppstester var av 17,4 procent var positiva. Dessutom finns det just nu 92 137 uppbokade tider

 

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se (öppnas i nytt fönster) eller hos www.folkhälsomyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård