30 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 27 juli till och med klockan 11.30 den 30 juli visar att 138 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 23 239 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 387 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 69 personer idag, vilket är 19 färre än vid senaste lägesrapporten 27 juli. Nästa rapport kommer på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 138 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 27 juli, vilket betyder att totalt 23 239 personer är konstaterat smittade i Stockholms län. Det är 20 färre nysmittade än vid den rapporterade perioden i lägesrapporten den 27 juli.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det idag 11 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 243 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 239 positivt provtagna är 2 477 personer provtagna på SÄBO. Det är samma antal som vid senaste lägesrapporten den 27 juli.

Antal vårdade

11 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Därutöver vårdas 58 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 69 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är 19 färre än vid senaste lägesrapporten 27 juli.

Hittills har 5 891 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 17 fler rapporterat utskrivna sedan den 27 juli.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från och med vecka 25 till den 28 juli har 98 043 testats för misstänkt smitta i Region Stockholm (PCR-tester). Under samma period sjönk andelen smittade från 13,9 procent (vecka 25) till 3,5 procent av de som testats (vecka 30).

Från och med vecka 25 till den 28 juli har det även genomförts 277 383 antikroppstester varav 17 procent var positiva. Dessutom är det nu 43 039 som har en bokad tid för provtagning och det finns 163 789 lediga tider att boka på 90 olika platser.

Antal avlidna

Totalt 2 387 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att tre ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 27 juli.

Av 2 387 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 013 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det är inte är någon ytterligare person provtagen på SÄBO som har rapporterats avliden sedan måndagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 30 juli

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan vara högt tryck periodvis inom olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19

Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Onsdagen 29 juli var det 308 bokade tider och 3 671 lediga tider. Ingen drive in är fullbokad.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till de som misstänks vara smittade. Där finns kapacitet för att skicka 2000 per dag. De senaste uppgifterna är från i onsdags då det skickades ut 311 självtester. Det finns alltså stor kapacitet kvar även med den möjligheten. 

För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på 1177.se https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Sommarråd för alla invånare

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 minskar. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  1. Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  2. Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  3. Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm (öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård