17 juli: Femte rapporten om sommarens vård

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge under veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka den vård de behöver. Vårdplatserna är fler än i juli förra året.

- Vi vårdar allt färre med covid-19 och minskningen har gått fortare än vi trodde i början av sommaren. Nu måste vi fortsätta hålla fast vid rekommendationerna. Bara så kan vi rädda liv och få det utrymme i vården som behövs för att vårda alla andra patienter och ge rehabilitering till de som varit svårt sjuka, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Region Stockholm.

Chefläkarna rapporterar om en stabil vecka i vården. I några verksamheter har det varit mer ansträngt, till exempel inom kirurgi och ortopedi (som tex vissa operationer och skador på ben och fötter). Vården fokuserar främst på den nödvändiga och akuta vården. Det gäller både inom akutsjukvården och på vårdcentraler.

- Vi har ett stabilt läge eftersom vårdgivarna planerat så väl. De har lagt semestrar klokt och samarbetar bredare än de brukar göra. Våra medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt jobb i akutvård, ambulanssjukvård, geriatrik, laboratorier, vårdcentraler, psykiatri och alla andra vårdformer. Det gör att invånarna kan känna sig trygga med att få den nödvändiga vård de behöver, säger Elda Sparrelid.

Under 100 patienter vårdas för covid-19 mot 1100 när det var som mest i april. Platserna inom akutsjukvården är fler än förra året men färre inom den geriatriska vården. Inom båda områdena finns lediga platser.

Många i ASiH

Vårdgivarna berättar att samarbetet mellan olika vårdformer går bra till exempel när det gäller utskrivning av patienter till andra vårdgivare. Samverkan med kommunerna fungerar mycket bra.
Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har expanderat kraftigt, omkring 2800 patienter är inskrivna där i genomsnitt, cirka 200 fler än förra året. Men trots detta har det varit väntetider till ASiH vilket betyder att patienter inte kan skrivas ut från andra vårdformer lika snabbt.

Förlossningsvården följs särskilt

Förlossningsvården har det fortsatt tufft på grund av många födslar samtidigt som medarbetarna ska få semester. Tack vare ett nära samarbete har det varit hanterbart. De närmsta tre veckorna väntas födelsetalen vara höga och ett intensivt pussel med bemanning pågår.

- I första hand ska mammorna få föda där de planerat men när det är fullt där är det bättre att få plats på en annan klinik. Det är därför det är så viktigt att ringa innan. Du behöver bara ta kontakt med den klinik du planerat att föda på, sedan tar de hand om dig och ordnar en annan plats om det skulle behövas, säger Elda Sparrelid.

Beslut om vårdkapacitet

För att ha kapacitet både för extra covid-vård och all annan akut och nödvändig sjukvård tog regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) i maj ett beslut som kapacitet. Det ska finnas 200 fler öppna vårdplatser än sommaren 2019 tillsammans med den kapacitet som krävs för att vårda covid-19 patienter. Inom intensivvården ska det finnas minst dubbelt så många bemannade platser.

Så redovisas läget i vården pandemi-sommaren 2020

Precis som tidigare somrar redovisas läget i vården i regelbundna rapporter. Tillsammans med varje rapport finns färsk statistik om vårdplatser, besök i vården och vården av patienter med covid-19 (se nedladdningsbara dokument här intill). Regionens chefläkare kommenterar läget i varje rapport.

Pandemi-sommaren 2020 i olika delar av vården

1177 på telefon

Är som vanligt första kontakten till vården. Här får patienter hjälp att bedöma om de behöver vård, vilken vård som behövs och hur bråttom det är. 1177 förstärkte sin bemanning redan under våren i samband med pandemin. Sjuksköterskorna där tog emot nära 20 000 samtal senaste veckan.

Vårdcentralerna

Här får de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt. Cirka 47 000 besök togs emot där, både fysiskt och digitalt.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Smittskydd

Regionens smittskyddsläkare arbetar hela sommaren med att bevaka pandemins utveckling och uppdatera råden till både invånare och vården. Ju bättre stockholmarna kan följa råden om att hålla avstånd och stanna hemma när de är sjuka, desto färre behöver sjukhusvård. Just nu ligger stort fokus på att utöka smittspårningen.

Akutsjukhus

Alla akutsjukhus har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra sommaren. Tillsammans med den geriatriska vården ska det finnas 200 fler vårdplatser. Intensivvården ska vara fördubblad jämfört med en vanlig sommar för att både täcka behoven hos de covid-sjuka och de som har behov av annan akut och nödvändig vård. Som tidigare år har akutsjukhusen möjlighet att köpa extra rehabiliteringsplatser och eftervårdsplatser.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har gjort stora förändringar under pandemin och fortsätter bedriva både covid-vård och annan geriatrisk vård. Även de har fått i uppdrag att ha fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under en längre tid.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn. En gemensam planering har gjorts tillsammans med förlossningsklinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620 förlossningar i veckan i genomsnitt. Klinikerna och regionens tjänstemän har haft dagliga möten för att bedöma vilka kliniker som behöver avlastning och vilka som kan hjälpa till. 551 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Vid 28 tillfällen fick mammor föda på en annan klinik än den de planerat.  Ingen hänvisades utanför länet men tre kvinnor från andra län togs emot här.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård. Den psykiatriska heldygnsvården har fler platser öppna än förra sommaren tack vare fem nya vårdavdelningar. Inom barnpsykiatrin utökades platserna inför sommaren 2019. Vård för psykisk ohälsa finns också vid länets vårdcentraler.

Avancerad sjukvård i hemmet

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har expanderat kraftigt, omkring 2800 patienter är inskrivna där i genomsnitt, cirka 200 fler än förra året. Men trots detta har det varit väntetider till ASiH vilket betyder att patienter inte kan skrivas ut från andra vårdformer lika snabbt.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång, i år började den ta uppdrag redan i april. Jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla specialenheter är i drift som vanligt, som till exempel PAM, den psykiatriska akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren. Verksamheten rapporteras ha fungerat väl.

Kommunikation

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de följer smittskyddsläkarens rekommendationer om att hålla avstånd och stanna hemma när man är sjuk. Kampanjen fortsätter med oförminskad styrka hela sommaren i alla kanaler och på 36 språk och dialekter.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård