16 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 13 juli till och med klockan 11:30 den 16 juli visar att 325 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 22 467 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 372 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus minskar stadigt. Från 1 100 i april till 85 idag. Nästa rapport kommer på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 325 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 13 juli, det betyder att totalt 22 467 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 24 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19, enligt den senaste inrapporteringen från den 15 juli. Under pandemin har 241 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 22 467 positivt provtagna är 2 470 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Det är en ökning med en person sedan senaste lägesrapporten den 13 juli.

Antal vårdade

17 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 68 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 85 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 785 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 39 fler rapporterat utskrivna sedan den 13 juli.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från den 15 juni till den 15 juli har det rapporterats att det genomförts 72 659 tester av misstänkt smitta i länet. Av dessa var 9,1 procent positiva.  Under vecka 28 sjönk andelen smittade till 5,2 procent av de som testats.

Från den 15 juni till den 15 juli har det också rapporterats att genomförts 149 616 antikroppstester var av 17,6 procent var positiva. Dessutom är det nu 65 163 som bokat tid för provtagning och det finns 62 168 lediga tider att boka.

Antal avlidna

Totalt 2 372 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 6 ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 13 juli.

Av 2 372 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 012 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det är 3 ytterligare personer provtagna på SÄBO som har rapporterats avlidna sedan måndagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 16 juli

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt läge på akutsjukhusen och i övriga vården samtidigt som det är högt tryck inom vissa verksamheter.

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se(öppnas i nytt fönster) (öppnas i nytt fönster) eller hos www.folkhälsomyndigheten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård