Fler äldre loggar in på 1177 Vårdguiden

Allt fler personer som är 70 år och äldre använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Under våren har 372 besök gjorts av invånare över 100 år. Det visar statistiken för första halvåret på 1177 Vårdguiden.

- 1177 har varit många äldre till hjälp när covid 19-pandemin gjorde det svårt att leva som vanligt, säger Lisa Hagberg, enhetschef vid avdelningen för Digitalisering och IT i Region Stockholm.


Totalt 32,5 miljoner besök

1177 Vårdguiden är Sveriges största digitala vårdtjänst. Användandet har ökat hur man än mäter under årets sex första månader. Totalt gjorde stockholmarna 33,7 miljoner besök på 1177 Vårdguiden under årets sex första månader. Omkring tio miljoner fler än motsvarande tid 2019.

Åtta av tio mest besökta sidorna handlar om corona

Covid 19-pandemin är en starkt bidragande orsak till ökningen. Av de tio mest besökta sidorna handlade åtta om coronaviruset.

Det fanns, och finns fortfarande, ett mycket stort behov av kvalitetssäkrad information om den nya sjukdomen, säger Lisa Hagberg, enhetschef vid avdelningen för Digitalisering och IT i Region Stockholm.

Konto ger tillgång till en mängd tjänster på 1177

Förutom den allmänna vårdinformationen finns en rad e-tjänster för den som har konto på 1177 Vårdguiden. E-tjänsterna gör det möjligt att lösa många kontakter med vården på distans på dygnets alla timmar, årets alla dagar. Användarna når e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden genom att logga in med bank-id. (Det finns även lösningar för den som inte har bank-id). Det kostar inget att använda någon av tjänsterna. 73 procent av stockholmarna har konto på 1177 Vårdguiden.

Eftersom personer över 70 år under pandemin uppmanats att hålla social distans är e-tjänsterna en möjlighet att sköta många vårdkontakter utan att utsättas för smittrisk. Den som behöver ett fysiskt besök i vården ska dock vända sig dit. Användandet av e-tjänsterna har ökat i samtliga äldre åldersgrupper.

372 besök av personer äldre än 100 år

Den procentuella ökningen av antalet besök i olika åldersgrupper från 2019 till 2020 ser ut så här:

60-69 år, + 50 procent
70-79 år, + 54 procent
80-89 år, + 62 procent
90-99 år, + 88 procent 

Dessutom har 372 besökt gjorts av personer äldre än 100 år använt sig av e-tjänsterna. Störst ökning har det varit i mars och juni månad.

Äldre personer använder samma tjänster som alla andra som är inloggade på e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Omkring hälften av alla besök gäller förnyelse av recept därefter följer begäran av kontakt och bokning av tider. I alla åldrar från 10 år upp till 69 år använder kvinnor e-tjänsterna mer än män. I åldrarna över 70 år är det fler män än kvinnor som loggar in på 1177.

 

FAKTA

Vårdguiden startades av dåvarande Stockholms läns landsting 2002. Ett antal andra landsting startade några år senare 1177.  2013 slogs 1177 och Vårdguiden ihop och bildade 1177Vårdguiden som ger hälsoråd och information på internet och telefon.

Informationen om covid-19 finns på 37 språk. Därutöver finns alltid ytterligare information på minoritetsspråken finska, jiddisch, romska och meänkieli.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård