Smittskydd Stockholm har beslutat om stängning av ytterligare restauranger

Smittskydd Stockholm har beslutat att stänga ytterligare två restauranger av smittskyddsskäl. Det är den sjuttonde och artonde restaurangen som får besked om stängning sedan samarbetet med kommunerna om utökade inspektioner startade i april.

– Alla behöver hjälpas åt, både gäster och restaurangägare. På grund av pandemin har det som förut var ett trevligt umgänge blivit riskfyllt. Vi måste komma ihåg att trängsel leder till smittspridning som i värsta fall kan orsaka svår sjukdom som i förlängningen kan leda till att människor avlider, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm Smittskydd.

Stockholm har fattat beslutet efter att Sollentuna kommuns miljöförvaltning gjort inspektioner som visat att näringsverksamheten inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Näringsidkaren har heller inte åtgärdat brister enligt krav från tidigare inspektioner.

– Det har förekommit trängsel både mellan sittande gäster och i kö till buffébord. När bristerna åtgärdats kan restaurangerna  be om en ny inspektion och därefter kan vi göra en ny bedömning, säger Maria Rotzén Östlund.

Dagens beslut är det sjuttonde och artondebeslutet om stängning av smittskyddsskäl. Sedan tidigare har 16 restauranger och caféer stängts. Av dessa har samtliga öppnat igen efter att ägarna åtgärdat bristerna.

Om beslutet

Beslutet gäller omedelbart och grundar sig på Folkhälsomyndighetens  föreskrift och allmänna råd  HSLF-FS 2020:9 (öppnas i nytt fönster). Beslutet har lämnats muntligen till ägaren. Beslutet har även kommunicerats via e-post och brev till restaurangen samt Sollentuna kommuns miljöförvaltning.

Restaurangen har nu möjlighet att åtgärda bristerna och kommunicera detta till Smittskydd Stockholm, som därefter kan be Sollentuna kommun om förnyad inspektion. Beslutet kan även överprövas.

Detta gäller

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i eller anslutning till lokalen. Samma principer gäller för inne- som uteserveringar. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng¬sel är detta tillåtet.

Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård