Provtagning för alla – räkna med väntetider i början

Måndag 15 juni klockan 09.00 startar bokningen på via 1177.se för provtagning mot covid-19 för alla. Då kommer det gå att boka tider för de två första veckorna vilket betyder man får räkna med att det kan uppstå väntan.

Kapaciteten för att ta prover på alla invånare kommer att byggas på stegvis, det gäller både prover för att pågående infektion (PCR-test) och för tidigare infektion (antikroppar). Nya tider för bokning kommer att släppas varje vecka.

Det kommer att vara ett stort intresse för att ta prover och de första tiderna kan snabbt bli uppbokade via 1177.se. Det innebär att många invånare kommer behöva vänta något innan de kan få genomföra sin provtagning.

Patienter fortfarande prioriterade

Patienter som behöver vård kommer fortfarande vara prioriterade. Då är det precis som tidigare vårdpersonalen som bedömer om patienten behöver provtas. Provsvaren kan till exempel användas till att bedöma vilken behandling patienten behöver.

Bakgrund

Det var den 15 juni som region Stockholm meddelade att kriterierna för vilka som kan provtas ändrats. Nu ska alla invånare i länet få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. På 1177.se finns information om hur man som invånare avgör vilka typer av prover som passar de egna behoven, hur bokning sker och hur själva provtagningen går till. Provtagningen kommer att vara kostnadsfri för patienten.

Läs mer

Läs mer på 1177.se https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/

Läs mer om testningen genom att klicka på länken:

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/alla-invanare-i-region-stockholm-ska-fa-mojlighet-att-testa-sig-for-covid-19/

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård