Provtagning - vem, hur, varför

Testningen görs genom ett så kallat PCR-prov och visar om personen har en pågående covid-19 infektion. Provtagningen har pågått sedan pandemins start och utökas stegvis med allt fler grupper.

Testet ger en ögonblicksbild av om personen har en infektion just vid provtagningstillfället. Därför kan testen behöva göras om.

Testet är inte det samma som det så kallade antikroppstestet. Här finns mer information om det.

Prioriteringsgrupp 1

Prioriteringsgrupp 2

Prioriteringsgrupp 3

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård