Pressträff 4 juni kl 11 om hur Region Stockholm ser på behovet av sjukvårdsresurser

Pressträff torsdag 4 juni klockan 11.00 om hur Region Stockholm ser på behovet av sjukvårdsresurser för att ta hand om patienter med covid-19 under den närmaste tiden.

Region Stockholm kommer tillsammans med representanter för Socialstyrelsen och Försvarsmakten att redogöra för vilka sjukvårdsresurser som kommer att behövas för att säkerställa ett gott omhändertagande av patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård.

Närvarar gör:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, Region Stockholm

Krisberedskapschef Johanna Sandwall, Socialstyrelsen

Operationsledare Mellersta militärregionen, Lars Rask, Försvarsmakten

Det har ställts många frågor om vilka sjukvårdsresurser som kommer att krävas för att ta hand om de patienter som behöver sjukhusvård för covid-19. Dagens pressträff ska ses som en möjlighet att göra enskilda intervjuer och ställa frågor kring alla aspekter kring vård av patienter för covid-19.

Datum: torsdag 4 juni

Tid: 11.00

Plats: Lindhagensgatan 98

Då vi endast kan ta emot ett begränsat antal deltagare krävs föranmälan till Region Stockholms pressfunktion press@sll.se. Presslegitimation krävs.

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen kommer att sändas

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas.

Presstelefon: 08-123 131 48
E-post: press@sll.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård