Pressträff 12 juni kl. 13.00 om hur Region Stockholm ska genomföra utökad covid-19 provtagning

Pressträff fredag 12 juni klockan 13.00 om hur Region Stockholm ska genomföra provtagning i enlighet med den överenskommelse som fattats av regeringen i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner.

Finansregionråd Irene Svenonius kommer tillsammans med representanter från Karolinska Universitetslaboratoriet att presentera hur överenskommelsen ska utföras i Region Stockholm.

Närvarar gör:
Finansregionrådet Irene Svenonius Region Stockholm

Claes Ruth, Tf Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet

Joachim Lundahl, Ställföreträdande funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet

Provtagning mot covid-19 består av många olika komponenter. Nu presenterar Region Stockholm vilka som ska få provtagning, vilka provtagningsmetoder som ska användas och hur det ska gå till.

Datum: fredag 12 juni

Tid: 13.00

Plats: Lindhagensgatan 98

Då vi endast kan ta emot ett begränsat antal deltagare krävs föranmälan till Region Stockholms pressfunktion press@sll.se. Presslegitimation krävs.

Powerpoint som visades på pressträffen

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen kommer att sändas

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård