Ny rapportering av antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel

Folkhälsomyndigheten har under covid-19 pandemin redovisat antalet positiva covid-19 fall. Deras rapportering har nu utvecklats och kommer att gälla kommunnivå och för Stockholms stad även per stadsdelsområde. Därmed kommer Region Stockholms veckovisa rapportering om antal smittade per kommun och stadsdelsområde att upphöra.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin statistik om antal smittade samt antal fall per 10 000 invånare, varje torsdag klockan 14.00 och underlaget är de fall som rapporterats föregående vecka.

Folkhälsomyndighetens rapportering finns på:

folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård