Förberedelser för utökad provtagning

Nu pågår arbete med att ta fram en gemensam inriktning för ytterligare utökad testning. Sveriges kommuner och regioner, där Region Stockholm ingår, tar fram inriktningen tillsammans med regeringen. Den nya provtagningen kommer vända sig till alla med symtom. Exakt startdatum är ännu inte klart.

Avsikten är att SKR och regeringen inom kort ska teckna en överenskommelse om genomförande och finansiering. Provtagningen är tänkt att omfatta både PCR-testning och serologisk testning. PCR-testning kan visa om en person har en pågående covid-19 infektion. Serologisk testning, eller antikroppstest, kan visa om en person tidigare haft infektionen. Region Stockholm har redan påbörjat planeringen för genomförandet av den ytterligare utökade testningen. Den totala provtagningskapaciteten för Region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover per vecka.

Testning som pågår just nu

Sedan tidigare görs testning av personer med symtom i behov av vård efter bedömning av vården. Testning görs också av hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal som är hemma och är sjuka. Personer som arbetar inom övriga samhällsviktiga verksamheter och är hemma och är sjuka kan också provtas. Den testningen följer ett eget spår och sker genom att chefen beställer möjlighet att testa sig för sina medarbetare.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård