Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö

Med anledning av pågående pandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland vid sina respektive sammanträden den 16 juni beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Regiondirektören i Region Stockholm ges samtidigt i uppdrag att återkomma med en plan för hur arbetet kan återupptas när situationen i vården möjliggör detta.

Region Stockholm bedriver i samarbete med Region Gotland sedan 2017 programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, för att åstadkomma en generationsväxling i hälso- och sjukvårdens IT-miljö. Regionerna har under hela arbetet lagt stor vikt vid verksamheternas delaktighet för ett lyckat genomförande och programmet drivs därför med stor involvering av vårdens medarbetare. Under pandemin har dessa medarbetare krävts för sina ordinarie arbetsuppgifter och programmet har inte kunnat drivas framåt i samma takt som planerat.

Sedan tidigare har anbudstiden i upphandlingen förlängts från maj till augusti på grund av pandemin, men regionstyrelsen har nu beslutat att avbryta upphandlingen. Region Stockholm konstaterar att en förlängd anbudstid inte räcker, utan att det krävs en längre period innan det går att driva denna typ av program som planerat.

Upphandlingen avbryts på grund av förändrade verksamhetsförutsättningar som en konsekvens av pandemins förstärkta behov av våra medarbetare i regionens vårdverksamheter. 

- Vården behöver fokusera på den pandemi som råder. När pandemin är över behöver vi ta hand om de patienter som inte fått vård, eftersom den planerade vården har skjutits upp. Vi ser inte att det finns möjlighet för vår personal att lägga annat åt sidan på det sätt som ett lyckat genomförande kräver. Vi vet heller inte hur länge pandemin påverkar vården eller hur lång tid det tar innan vården har möjlighet att engagera sin personal i ett stort förändringsprojekt, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), läkare och ordförande i programrådet för Framtidens vårdinformationsmiljö i Region Stockholm.

- Att vårdens medarbetare är delaktiga är en avgörande framgångsfaktor, eftersom det är deras arbetsverktyg som vi ska ta fram. Tills vi ser att läget normaliserats i vården behöver programmet därför avbrytas, säger Stefan Schildt, IT-direktör i Region Stockholm.

De behov av digitalisering och modernisering som ligger till grund för det tidigare beslutet har inte förändrats. Regiondirektören i Region Stockholm får därför samtidigt i uppdrag att, när situationen i vården normaliserats, ta fram ett underlag som beskriver hur arbetet med grundläggande tekniskt skifte av vårdens IT-miljö kan återupptas.

I samband med beslutet att avbryta upphandlingen upphävs samtidigt det genomförandebeslut för investeringen som fullmäktige fattade 2017. Investeringsmedel för det tekniska skiftet kvarstår i regionens planering, men ett nytt genomförandebeslut i regionfullmäktige kommer krävas innan arbetet återupptas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård