Antikroppstestning genomförs i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista är den stadsdel i Stockholms län som per invånare hittills haft flest antal konstaterade fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm genomför därför en antikroppstestning i området för att se hur stor andel av invånarna som har antikroppar.

För att få en djupare kunskap om smittspridning av covid-19 i stadsdelen Rinkeby-Kista erbjuder Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ett slumpmässigt urval av personer i stadsdelen att testa sig för förekomst av antikroppar i blodprover. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset, det vill säga att den testade har varit smittad av covid-19.

– Det är viktigt att veta hur smittan ser ut i befolkningen. Rinkeby-Kista är det område som per invånare hittills haft flest konstaterat smittade i länet, även om smittspridningen idag har minskat och ser ut som i övriga delar av länet. Vi vill se hur stor andel av invånarna i stadsdelen som har antikroppar i relation till antal konstaterat smittade, vi misstänker ju att det är många som varit smittade utan att veta om det, säger Per Follin, smittskyddsläkare Region Stockholm.

Testningarna kommer att genomföras under vecka 26 och målsättningen är att ungefär 1 500 personer kommer att delta. Det är helt frivilligt och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar.

I dagarna har inbjudan att delta skickats till cirka 2 000 personer mellan 16 och 69 år som är folkbokförda i stadsdelen. Det är bara personer som fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning. Hälsokommunikatörer vid Transkulturellt centrum inom Region Stockholm kan svara på frågor från de som erbjuds testet. Hälsokommunikatörerna pratar arabiska, amarinja, persiska/dari, somali, tigrinja och ryska.  

Syftet med undersökningen är att få en djupare kunskap om smittspridning i befolkningen i stadsdelen Rinkeby-Kista. Denna studie är en av flera undersökningar som görs för att få en övergripande bild av smittspridningen i befolkningen i landet. Syftet med undersökningen är också att skapa underlag för riktade åtgärder.

Resultaten kommer sedan att sammanställas och analyseras i en rapport på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras

Läs mer om provtagning i Region Stockholm här: Förberedelser för utökad provtagning

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård