4 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 14 108 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 103 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 14 108 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 236 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 14 108 positivt provtagna är 2 306 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

92 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 534 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 626 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4 494 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 64 fler rapporterat utskrivna än igår.

Antal avlidna

Totalt 2 103 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att fyra ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av de personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 923 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 4 juni

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå.  

Älvsjö sjukhus avvecklas

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink har idag i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start idag 4 juni 2020.

Sjukvårdskapaciteten för akut och nödvändig sjukvård har genom en rad åtgärder ökats kraftigt inom Region Stockholm under de senaste månaderna. Till exempel kunde intensivvården nästan fyrdubblas. När sjukvården var som mest belastad var det över 1 100 patienter med covid-19 som behövde sjukhusvård. Den 3 juni var motsvarande antal 634 patienter.

Den ökade sjukvårdskapaciteten för akut och nödvändig sjukvård sammantaget med ett långsamt minskande sjukvårdsbehov gör att en sammantagen bedömning gör att Region Stockholm nu under ordnade former kan avveckla Älvsjö sjukhus.

Avvecklingen påbörjas omgående för att ta hand om material och utrustning. Erfarenheterna från Älvsjö sjukhus kommer att sammanställas för att kunna dokumentera och dra lärdomar från Älvsjö sjukhus.

Råd till alla länets invånare

1.      Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2.      Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.

3.      Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

4.      Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

5.      Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

6.      När du är sjuk – stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

7.      Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se (öppnas i nytt fönster) eller hos Folkhälsomyndigheten (öppnas i nytt fönster).

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård