22 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 18 juni till och med klockan 11:30 den 22 juni visar att 407 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 17 285 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Ökningen kan delvis bero på ökat antal provtagningar. 2 272 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Nästa rapport kommer på torsdag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 407 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 17 juni. Det betyder att totalt 17 285 personer är konstaterat smittade i Stockholms län.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 239 som har eller har haft någon boende som är konstaterat smittade av covid-19.

Av de 17 285 positivt provtagna är 2 426 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

45 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 345 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 390 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 210 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 80 fler rapporterat utskrivna sedan den 18 juni.

Antal avlidna

Totalt 2 272 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 20 ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 18 juni.

Av 2 272 personer som har avlidit i Stockholms län av covid-19 så är det 975 personer som är provtagna på ett SÄBO, det betyder att ytterligare 9 personer provtagna på SÄBO har rapporterats avlidna sedan torsdagens rapport.

Hur vi rapporterar

Från och med denna vecka kommer Region Stockholm att rapportera aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 22 juni

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande ett fåtal lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå.

Råd till alla länets invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Sök information på 1177.se (öppnas i nytt fönster) eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se (öppnas i nytt fönster).

5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård