15 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 434 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 13-15 juni. Det betyder att totalt 16 107 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 187 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 434 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 16 107 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 238 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 16 107 positivt provtagna är 2 400 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

62 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 418 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 480 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4 988 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 73 fler rapporterat utskrivna sedan den 12 juni.

Antal avlidna

Totalt 2 187 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att två ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 13 juni.

Av 2 187 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 946 personer som är provtagna på ett SÄBO, det betyder att inga ytterligare personer provtagen på SÄBO har rapporterats avlidna sedan den 13 juni.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 15 juni

Alla invånare i Region Stockholm får möjlighet att testa sig för covid-19

Måndag 15 juni klockan 09.00 startade bokningen på 1177.se för provtagning mot covid-19 för alla. Det går att boka tider för de två första veckorna vilket betyder man får räkna med att det kan uppstå väntan. Intresset att boka tid är mycket stort. Appen "Alltid-öppet" som används för bokning av provtagningen har sedan i morse tekniska problem på grund av hög belastning och många användare har svårt att logga in. Arbete pågår för att åtgärda detta.

Kapaciteten för att ta prover på alla invånare kommer att byggas på stegvis, det gäller både prover för att pågående infektion (PCR-test) och för tidigare infektion (antikroppar). Nya tider för bokning kommer att släppas varje vecka.

Patienter som behöver vård kommer fortfarande vara prioriterade för provtagning. Då är det precis som tidigare vårdpersonalen som bedömer om patienten behöver provtas. Provsvaren kan till exempel användas till att bedöma vilken behandling patienten behöver.

Läs mer
Läs mer på 1177.se   

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå.

Inrapportering under helgen

Dagens rapport innehåller statistik för 13-15 juni. Så här ser statistiken ut uppdelad per dag:

13 juni: 171 nya bekräftade fall (totalt 15 844), 4 961 utskrivna, 1 avliden rapporterad.

14 juni: 127 nya bekräftade fall (totalt 15 971), 4 974 utskrivna, ingen avliden rapporterad.

15 juni: 136 nya bekräftade fall (totalt 16 107), 4 988 utskrivna, 1 avliden rapporterad.

Efter helger kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Råd till alla länets invånare

 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

 2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
   
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

 5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
   
 6. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård