12 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 248 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 15 673 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 185 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 248 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 15 673 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 238 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 15 673 positivt provtagna är 2 386 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Det betyder att 13 personer har tillkommit sedan gårdagens rapport.

Antal vårdade

79 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 438 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 517 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4 915 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 57 fler rapporterat utskrivna sedan igår.

Antal avlidna

Totalt 2 185 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att en ytterligare person har rapporterats avliden sedan gårdagens rapport.

Av 2 185 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 946 personer som är provtagna på ett SÄBO, det betyder att en ytterligare person provtagen på SÄBO har rapporterats avliden.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 12 juni

Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Nu ska alla invånare i Stockholms län få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Med start från och med måndag 15 juni kl 08.00 kan länets invånare börja boka sin provtagning på 1177.se.

Själva provtagningen kommer succesivt att skalas upp så att all provtagning sker i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner.

I Region Stockholm innebär det att alla som har symtom som tyder på covid-19 ska kunna få testa sig för att se om de har infektionen. Alla som tror att de tidigare haft covid-19, men är friska sedan minst två veckor tillbaka ska kunna testas för att se om de utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19.

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå.

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se (öppnas i nytt fönster) eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se (öppnas i nytt fönster).
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård