Viss planerad vård återupptas

I takt med att sjukvårdsbehovet för covid-19 sakta sjunker ser nu den Regionala särskilda sjukvårdsledningen möjlighet att tillåta att starta upp viss planerad vård igen. Syftet är att minska uppskjuten vård så långt det är möjligt.

Det handlar om både viss kirurgisk planerad vård och planerad öppenvård som under vissa förutsättningar kan återupptas.

– Vår första prioritet är att fortsatt alltid kunna ge alla som behöver akut och nödvändig sjukvård. Det ska finnas ledig kapacitet så att ingen patient ska behöva prioriteras på andra sätt än att de ska få den vård som gynnar patienten bäst, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Den planerade vård som nu ska utföras ska göra det efter dialog med den Regionala särskilda sjukvårdsledningen.

– Vi är oroliga att sjukvårdsbehovet för covid-19 återigen ska öka. Då måste vi snabbt kunna öka sjukvårdskapaciteten igen. Det gäller att den planerade vården utförs på ett sådant sätt att vi inte tappar den flexibilitet som vi nu har i sjukvården. Därför vill vi att vårdgivare som har kapacitet att utföra planerad vård gör det först efter dialog med den Regionala särskilda sjukvårdsledningen, säger Björn Eriksson.

Den planerade vården får utföras om den inte påverkar förutsättningarna att utföra alla former av akut och nödvändig sjukvård. Inte minst nu under sommaren där det är prioriterat att låta vårdens medarbetare kunna i möjligaste mån få sommarsemester. Därför får den planerade vården inte ta i anspråk medarbetare som behövs inom akut- och intensivvården. Om det är brist på viss skyddsutrustning och läkemedel ska det prioriteras till akut och nödvändig sjukvård och får då inte användas för planerad vård.

– Det viktigaste är att vi ska skydda våra riskgrupper. Därför kommer vi att undvika sådan planerad vård för riskgrupper som innebär risk för smittspridning eller komplikationer som kan leda till behov av akutsjukhusets resurser, säger Björn Eriksson.
 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård