Start av Folktandvården i två steg

Region Stockholm har nu gett klartecken till Folktandvården att starta hela sin verksamhet i två steg. En förutsättning är att verksamheten inte ökar spridningen av coronaviruset.

Det nya beslutet innebär att 80 procent av verksamheten får starta 1 juni 2020 och full återgång kan ske från 22 juni 2020. Folktandvårdens verksamhet minskades temporärt efter ett beslut i regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 19 mars till halva sin kapacitet och har framförallt haft fokus på den akuta tandvården. Neddragningen gjordes för att frigöra skyddsutrustning och förbrukningsmaterial till sjukvården i regionen samt för att minska smittspridning.

Bedömningar görs löpande i den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) om det är möjligt att starta sådan vård som i nuläget är uppskjuten eller begränsad. Förutsättningen är att återstarten inte får konsekvenser för sjukvårdens kapacitet, tillgång till och behov av skyddsutrustning. Hänsyn ska också tas till folkhälsa och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu har RSSL gett klartecken till en återstart efter en sådan samlad bedömning, bland annat på grund av att tillgången på skyddsutrustning förbättrats. En viktig förutsättning är att Folktandvården fortsatt ansvarar för att minska smittspridning och särskilt skyddar riskgrupper och personer över 70 år från att utsättas för smitta.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård