Smittskydd Stockholm har beslutat om stängning av ytterligare en restaurang

Smittskydd Stockholm har idag beslutat att stänga ännu en restaurang av smittskyddsskäl. Detta är den tionde restaurangen som får besked om stängning sedan samarbetet med kommunerna om utökade inspektioner startade i april.

Smittskydd Stockholm har fattat beslutet efter att Stockholm stads miljöförvaltning gjort inspektioner som visat att näringsverksamheten inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Näringsidkaren har heller inte åtgärdat brister enligt krav från tidigare inspektioner.

- Vi har konstaterat att det förekommit trängsel både i och utanför restaurangen och det innebär stora risker för smittspridning, säger Maria Rotzén-Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

-  Vi är fortfarande i en platåfas av pandemin och det är ytterst viktigt att både restauranger och deras gäster fortsätter följa rekommendationerna. Det handlar om respekt för de som riskerar att bli allvarligt sjuka och till och med avlida. Det handlar också om respekt för vårdens medarbetare som fortfarande sliter hårt med att vårda ett stort antal sjuka, säger Maria Rotzén-Östlund.

Dagens beslut är det tionde beslutet om stängning av smittskyddsskäl. Sedan tidigare har nio restauranger stängts. Av dessa har samtliga öppnat igen efter att bristerna åtgärdats.

Om beslutet

Beslutet gäller omedelbart och grundar sig på Folkhälsomyndighetens  föreskrift och allmänna råd  HSLF-FS 2020:9 (öppnas i nytt fönster). Beslutet har lämnats muntligen till ägaren. Beslutet har även kommunicerats via e-post och brev till restaurangen samt Stockholms stads miljöförvaltning.

Restaurangen har nu möjlighet att åtgärda bristerna och kommunicera detta till Smittskydd Stockholm, som därefter kan be Stockholms stad om förnyad inspektion. Beslutet kan även överprövas.

Detta gäller

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

  • Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
     
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård