Så testas sjukskriven vård- och omsorgspersonal

Nu kan all vårdpersonal i Region Stockholm och en stor del av omsorgspersonalen testas för covid-19 när de är sjukskrivna.

- I dag öppnar regionen drive-in stationer på sju olika platser i Stockholm där sjukskriven personal kan testas, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Under maj månad har regionen kontinuerligt utökat provtagningen för covid-19.

I dag testas följande grupper.

 • Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus.
 • Boende på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden.
 • All sjukskriven personal inom vården som arbetar i verksamheter som har avtal med Region Stockholm, där ingår till exempel akutsjukhus, vårdcentraler, ambulanssjukvård och ASiH och många fler.
 • Personal i hemtjänsten, personliga assistenter, på särskilda boenden, LSS-boenden.

Det innebär att regionen mött Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för prioritetsgrupp ett och två.

- Nästa steg är att göra det möjligt att testa även personer i öppenvården. Det gäller om läkaren vid, till exempel, en vårdcentral bedömer att det är medicinskt viktigt för omhändertagandet av en patient, säger Elda Sparrelid.

Provtagning av personal sker via hemtester som den sjukskrivne tar själv (se faktaruta). Denna vecka erbjuds även provtagning på drive-in stationer. Det förenklar processen då provtagningskitet inte behöver lämnas och hämtas med bud hemma hos medarbetaren. 

Fram till mitten av maj har drygt 50 000 PCR-analyser genomförts i Region Stockholms regi. Med PCR påvisas det virus som orsakat covid-19, SARS-CoV-2.

Drygt 10 000 av dessa tester har visat att personen var infekterad med viruset.

Så går testerna till

PCR-tester visar om en person är smittad av det virus som orsakar covid-19. I vården är det viktigt att veta om en patient är smittad för att ge hen rätt vård och vidta åtgärder för att inte sprida smittan vidare.

För personal som är hemma kan ett negativt PCR-test göra att personen kan komma tillbaka till jobbet något tidigare samt stilla oro för att smitta andra.

I den egenprovtagning som nu skalas upp använder medarbetaren appen Alltid Öppet. Alltid öppet är en digital vårdgivare.

Så här går det till steg för steg.

 • Beslut om att en sjukskriven medarbetare ska erbjudas provtagning tas av ansvarig chef och medarbetaren får en länk till appen Alltid öppet. Chefen registrerar medarbetaren för provtagning.
 • När medarbetaren fyllt i ett formulär i appen skickas ett provtagningskit hem med bud.
 • Budet kontaktar medarbetaren strax innan ankomst och lägger ett provtagningskit utanför dennes dörr.
 • Medarbetaren tar provet genom att föra in en testpinne i näsan och svalget. Pinnen stoppas ned i ett provrör. Därefter meddelas budet som hämtar provet och kör det till laboratoriet.
 • Medarbetare får sms när provet är analyserat och kan logga in i appen med sitt Bank ID för att få reda på resultatet.
 • Om virus påvisas i provet, får medarbetaren förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Alla erbjuds ett videomöte med läkare i appen om man önskar diskutera provresultatet.
   

Från vecka 21 finns en lösning där medarbetare som är registrerade för provtagning och har bil, kan ta provet vid någon av de drive-in stationer som startats.

I det fallet behövs inga bud som förmedlar provtagningskit, vilket förenklar processen. Samma kriterier för vilka som omfattas av erbjudandet gäller. Förutom att själva provtagningen sker vid en drive-in station är processen densamma som vid egenprovtagning i hemmet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård