Pressträff 4 maj om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

Här är materialet som visades på pressträffen:
PPT-presentation från pressträff.pdf

Region Stockholm kommer att presentera det aktuella läget i hälso- och sjukvården. För första gången kommer Region Stockholm att presentera ålder och kön för patienter med covid-19 som skrivs in respektive ut från våra sjukhus. Vi kommer även ge råd till länets invånare. Dessutom ger vi en bild av kollektivtrafikens nuläge i samband med covid-19.

Regionens arbete redovisas av

  • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör och chef Regional särskild sjukvårdsledning

Dessutom redovisas nuläget i kollektivtrafiken av

  • Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef Trafikförvaltningen

Chefläkare Johan Bratt finns också tillgänglig för att svara på frågor.

Datum: måndag 4 maj
Tid: 10.00
Plats: Lindhagensgatan 100

Då vi endast kan ta emot ett begränsat antal deltagare krävs föranmälan till Region Stockholms pressfunktion press@sll.se. Presslegitimation krävs.

Länk till Region Stockholms Youtube där pressträffen kommer att sändas

Sändningen direkttextas och teckenspråkstolkas.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård