Planering för omställning av extra sjukvårdsinsatser

Just nu pågår planeringen för hur omställningen av vården som gjorts med anledning av covid-19 ska fortsätta. De senaste veckorna har sjukvårdsbehovet förändrats och då behöver resurserna läggas där de behövs bäst.

Älvsjö sjukhus är en stor del av den extra beredskap som nu ses över och regionen måste också anpassa antalet intensivvårdsplatser vid akutsjukhusen när nu behovet långsamt minskar. Olika typer av planerad vård kan återupptas och andra sjukvårdsinsatser ses också över för att möta behoven.

Omställningen måste göras på ett sätt som gör att det fortfarande finns en hög flexibilitet och möjlighet att kunna återgå till en hög sjukvårdskapacitet ifall det uppstår en andra våg av covid-19 eller ökade sjukvårdsbehov av andra skäl.

- Vi försöker ständigt se till att det finns kapacitet för den typ av sjukvårdsbehov som finns vid varje enskilt tillfälle. Just nu ser vi att intensivvårdsbehovet minskar samtidigt som rehab-behovet ökar. Därför måste hälso- och sjukvården vara flexibel och se till att resurserna läggs där de behövs bäst. Samtidigt står vi inför en sommarperiod där sjukvårdens medarbetare behöver få tid för vila och återhämtning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård