Klartecken för successiv uppstart av screening

Invånare i Region Stockholm kommer nu åter successivt att kallas till de nationella screeningprogrammen för cancer och för bråck på stora kroppspulsådern i magen.

Som en följd av covid-19-pandemin beslutade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 18 mars 2020 att tillfälligt pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt för bråck på stora kroppspulsådern i magen. Skälet var bland annat risken för smittspridning.

Inom RSSL görs löpande en analys av vilken vård som kan återgå, efter att ha fått stå tillbaka under den akuta fasen av pandemin. Den samlade bedömningen är att det nu är möjligt för Region Stockholm att successivt starta screeningprogrammet igen.

De cancerdiagnoser som omfattas är bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt screening för bukaortaaneurysm (bråck på stora kroppspulsådern i magen).

Screening innebär att symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Målet är att kunna åtgärda dessa tillstånd tidigt. Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomst av allvarlig sjukdom.

Socialstyrelsen ger rekommendationer om nationella screeningprogram som finns för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock-och ändtarmscancer och bråck på stora kroppspulsådern i magen (bukaortaaneurysm).

Fakta:  Följande cancerdiagnoser omfattas:

Screening för bröstcancer

Med start i maj får Bröstcentrum i uppdrag att, utifrån respektive centrums kapacitet, succesivt kalla kvinnor i åldrarna 40–69 år till screening.

Mer om mammografiscreening på 1177

Screening för livmoderhalscancer

Begränsad uppstart i maj 2020. Screening under hösten. Planering finns för att erbjuda HPV-självprovtagning som screeningmetod hösten 2020.

Mer om gynekologisk cellprovtagningpå 1177

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Begränsad uppstart i maj 2020 och fullskalig uppstart av screeningprogrammet från och med vecka 31 2020.

Mer om screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancerpå 1177

Screening för bukaortaaneurysm

Fullskalig uppstart av screeningprogrammet för från och med vecka 36, 2020.

Mer om screening av stora kroppspulsådern i buken på 1177 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård