6 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 147 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 8833 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1551 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 147 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 8833 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 215 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 8833 positivt provtagna är 1861 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

184 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 768 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus.

Hittills har 3045 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 66 fler rapporterat utskrivna sedan igår.

Antal avlidna

Totalt 1551 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 27 ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av 1551 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 697 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 6 maj

Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

Under tisdagen presenterade Smittskydd Stockholms statistik av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde. Andelen avlidna i förhållande till invånarantalet är oförändrat högre i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sundbyberg och Sollentuna.

Personer med konstaterad covid-19 vid jämförelse mot föregående vecka går ökningstakten fortsatt ner i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sollentuna och Södertälje. Områden som denna vecka har något högre ökningstakt är Skärholmen, Tyresö, Upplands-Väsby och Värmdö.

Läs mer om antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Råd till alla länets invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.

3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård