26 maj: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 148 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 11 419 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1971 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 148 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 11 419 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

Av länets totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden är det 229 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av de 11 419 positivt provtagna är 2170 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO.

Antal vårdade

113 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 619 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 732 patienter i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 4079 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 76 fler rapporterat utskrivna än igår.

Antal avlidna

Totalt 1971 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att 29 ytterligare personer har rapporterats avlidna.

Av 1971 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 874 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med längre helger.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 26 maj

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser, geriatriska platser och platser inom akutsjukvård. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är minskande men på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Viss planerad vård återupptas

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) bedömer att det finns möjlighet att tillåta att viss planerad vård startar igen. Det handlar om både viss kirurgisk planerad vård och planerad öppenvård.

Förutsättningen är att det görs utan att påverka kapaciteten inom covid-vården och övrig akut och nödvändig vård. Vården kan endast återupptas efter dialog med RSSL. Syftet är att snabbt kunna öka sjukvårdskapaciteten igen om behovet ökar.

Start av Folktandvården i två steg

Region Stockholm har gett klartecken till Folktandvården att starta hela sin verksamhet i två steg. En förutsättning är att verksamheten inte ökar spridningen av coronaviruset. Det nya beslutet innebär att 80 procent av verksamheten får starta 1 juni 2020 och full återgång kan ske från 22 juni 2020. Folktandvårdens verksamhet minskades temporärt den 19 mars för att bland annat frigöra skyddsutrustning, och har framförallt haft fokus på den akuta tandvården.

Råd till alla länets invånare

  1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
  2. Minska dina sociala kontakter och umgås bara med de du bor med.
  3. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  6. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  7. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se (öppnas i nytt fönster)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård