Umgås digitalt i Valborg

Valborg riskerar att bli en stor-spridarhelg om många människor från olika delar av regionen samlas. Därför krävs det extra mycket av alla stockholmare i helgen.

- Vi behöver stanna hemma och bara umgås med andra digitalt. Mitt råd är att  både barn, ungdomar och vuxna utökar sin skärmtid i Valborg. Det här går tvärtemot vad vi vuxna brukar säga men just nu är det väldigt mycket som måste göras annorlunda. Det allra bästa är förstås om man använder skärmtiden till att umgås med andra digitalt, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Det finns fyra starka skäl att till att det är extra viktigt att följa alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer under Valborgshelgen 2020.

Risk för stor-spridning: Valborg är en helg då många från olika delar av länet brukar samlas och det riskerar att sprida smittan i ännu bredare kretsar.

Risk för högre tryck på vården: Valborg är en helg då festande och alkohol leder till fler skador. Just nu är trycket extremt högt på vården och allt som kan förhindra att personer skadar sig och behöver vård är viktigt.

Risk för spridning i landet: Många har som tradition att resa till andra städer eller lantställen under Valborgshelgen något som kan leda till spridning till orter som inte är drabbade ännu.

Extra hög risk att smittas: Eftersom allt fler smittas i regionen är sannolikheten att du träffar på någon som är smittad högre än någonsin tidigare under pandemin.

- Vi måste hålla avstånd till andra under Valborgshelgen för att stoppa coronavirusets spridning och vi avråder bestämt från resor till andra regioner. Om du går ut så ska avståndet till andra vara minst två meter. Även den som är ung och inte tillhör en riskgrupp kan sprida viruset vidare till någon som blir svårt sjuk och i värsta fall dör, säger Per Follin.

Smittskyddsläkarens fem råd under Valborgshelgen för att stoppa viruset

1. Träffa bara de du bor med
2. Hör av dig minst en gång till dina nära och kära. Att umgås digitalt hjälper fler att orka stanna hemma.
3. Håll två meters avstånd till andra både ute och inne
4. Utöka skärmtiden. Passa på att se om dina favoritprogram eller slösurfa.
5. Stanna i Stockholm. Res inte till andra platser i Sverige.

Här kan du ladda ner Fira säkert-guiden

Så här stoppar dina åtgärder viruset:

Åtgärd: Håll två meters avstånd till alla andra än dem du bor med, både inomhus och utomhus.
Effekt: Om någon smittad skulle hosta eller nysa faller viruset ner mellan er på gatan eller golvet och oskadliggörs.

Åtgärd: Om du känner dig lite sjuk ska du välja att stanna hemma för säkerhets skull och inte träffa någon annan än de du bor med.
Effekt: Viruset blir kvar hemma hos dig och kan inte nå någon annan som i värsta fall skulle kunna dö av sjukdomen.

Åtgärd: Inga kramar eller handskakningar utan istället ett vänligt leende.
Effekt: Du gör någon annan glad utan att viruset kan sprida sig från en person till en annan.

Åtgärd: Tvätta dina händer i 30 sekunder. Tvätta ofta och alltid efter att du kommit hem, innan måltid och efter toalettbesök.
Effekt: Om du har virus på dina händer kapslas det in av tvålen och spolas ut i avloppet och oskadliggörs.

Åtgärd: Så långt det överhuvudtaget är möjligt träffar du bara de som du bor med. Alla andra har du tät kontakt med digitalt eller via telefon.
Effekt: Om du eller dina närmaste är sjuka begränsas smittspridningen i alla fall till er krets och viruset hindras från att spridas till fler.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård