Pressträff 1:a april om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

Antalet positiva fall av covid-19 ökar ytterligare och Region Stockholm sätter in allt fler åtgärder för att stoppa spridningen och vårda de som drabbas. Se Region Stockholms pressträff den 1 april.

Region Stockholm bjuder in till pressträff om nuläget och de åtgärder som vidtas.

Regionens arbete redovisas av

Chef regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Möjlighet finns också att ställa frågor till smittskyddsläkare och chefläkare

Datum: onsdag 1 april
Tid: 17.00
Plats: Lindhagensgatan 100
Föranmälan till Region Stockholms pressfunktion press@sll.se.

Presslegitimation krävs.

Presskonferensen kommer att sändas på Region Stockholms youtubekanal.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård