Anbudstiden för FVM förlängs med anledning av covid-19

Anbudsperioden i den pågående upphandlingen av Vårdstöd och Vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö, har förlängts till den 20 augusti 2020. Information om förlängningen har kommunicerats till potentiella anbudsgivare via upphandlade myndighets upphandlingsportal.

Ett stort antal av vårdens medarbetare är delaktiga i upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö. Just nu behöver vårdens medarbetare och andra stödjande funktioner fokusera på att hantera det ökande antalet patienter med covid-19. Utvärderingen av leverantörers inkomna anbud planeras därför ske under hösten 2020, beslut om när utvärderingen förväntas ske fastslås senare i vår utifrån den aktuella bedömningen av vårdens situation.

Sista dag för att lämna anbud var från början beräknad till 10 maj 2020.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård