7 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 136 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 279 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 381 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 13 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 136 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 279 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 381 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 78 ytterligare dödsfall. Cirka 13 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

191 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 755 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 7 april

Region Stockholm tar emot covid-19 patienter från Sörmland

Region Stockholm erbjuder nu Region Sörmland 5-7 intensivvårdsplatser och 15 slutenvårdsplatser för covid-19 patienter. Det är främst Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus som kommer att ta emot patienterna.

Det är tack vare ökningen av sjukvårdskapacitet i Region Stockholm som gör det möjligt att erbjuda Region Sörmland dessa sjukvårdsplatser.

Antal personer med konstaterad covid-19 per kommun/stadsdel

Nu redovisar Smittskydd Stockholm antalet smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare.

Lista antal personer med konstaterad covid-19 per kommundel

Uppmaning inför de kommande helgerna

Inom kort kommer påsken och andra högtider då många har tradition att umgås med släkt och vänner. I år rekommenderar smittskyddsläkaren att så många som möjligt ska uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna.

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För att även fortsättningsvis ligga steget före sjukdomsutvecklingen fortsätter vi utbyggnaden av främst intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av intensivvårdskapaciteten på akutsjukhusen.

Fem råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård