6 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 127 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 143 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 303 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 12 600 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 127 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 143 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 303 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 52 ytterligare dödsfall. Cirka 12 600 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

179 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 729 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 6 april

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För att även fortsättningsvis ligga steget före sjukdomsutvecklingen fortsätter vi utbyggnaden av främst intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av intensivvårdskapaciteten på akutsjukhusen.

De ambulanser som tidigare styrdes till andra sjukhus än vad de normalt hade gjort för att jämna ut fördelningen mellan de olika akutsjukhusen har uppnått avsedd effekt. Därför kör nu alla ambulanser enligt ordinarie instruktioner.

Älvsjö sjukhus

Älvsjö sjukhus är nu helt klart för att kunna ta emot de första patienterna vilket gör att det snabbt kan tas i bruk så snart behov uppstår. Öppningen av Älvsjö sjukhus för de första patienterna sker så snart behovet uppstår, men eftersom det för närvarande finns gott om vårdplatser vid Region Stockholms ordinarie akutsjukhus är det ännu inte aktuellt.

Ökningen av vårdkapaciteten sker först och främst vid Region Stockholms akutsjukhus. Älvsjö sjukhus är klart och har stor vårdkapacitet ifall sjukvårdsbehovet ökar snabbt

Från Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folhälsomyndighetens allmänna råd

Fem råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguidenpå telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård