5 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 167 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 016 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 251 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 12 100 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 167 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 016 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 251 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 26 ytterligare dödsfall. Cirka 12 100 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

168 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 732 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19. Idag redovisas en högre siffra eftersom patienter som vårdas med covid-19 i den geriatriska vården är inkluderade.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

 

Aktuellt 4 april

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För att även fortsättningsvis ligga steget före sjukdomsutvecklingen fortsätter vi utbyggnaden av främst intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av intensivvårdskapaciteten på akutsjukhusen.

I dagsläget tar ambulanser nytillkomna patienter till Karolinska Universitetssjukhuset i första hand eftersom det finns lediga intensivvårdsplatser där, på så sätt avlastas Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset som har färre lediga intensivvårdsplatser.

Älvsjö sjukhus

Regionala särskilda sjukvårdsledningen beslutade på torsdagen att omedelbart ta Älvsjö sjukhus i bruk. De första patienterna väntas påbörja sin vård där inom de närmaste dagarna.

Sjukhuset kommer endast att vårda patienter med covid-19. Först kommer att fåtal patienter att vårdas där och succesivt öka till 140 vårdplatser med viss intensivvårdskapacitet ifall patienter plötsligt försämras. Antalet vårdplatser kan ökas till minst 600. Eftersom sjukhuset bara vårdar patienter med covid-19 kan fler patienter vårdas i samma rum och därmed kan varje vårdteam ta hand om fler patienter än vid enkelrumsvård.

Region Stockholm har ansvar för sjukhuset och det kallas numera Älvsjö sjukhus. Ansvarig vårdgivare sedan 31 mars är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Sjukhuset bemannas med kompetens från olika vårdgivare i Region Stockholm och även av personal som anmält sig för att hjälpa till och valts ut av regionens extrainsatta rekryterare.

Från Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar - Folkhälsomyndighetens webbplats

 

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård