3 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 223 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 662 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 204 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 11 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 223 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 662 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 204 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 25 ytterligare dödsfall. Mer än 11 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

157 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 578 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 15.

 

Aktuellt 2 april

Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö

Regionala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat att omedelbart ta fältsjukhuset i Älvsjö i bruk. De första patienterna ska tas emot inom de närmaste dagarna. Sjukhuset ska endast vårda patienter med covid-19 och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter på fältsjukhuset som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är från och med 31 mars ansvarig vårdgivare för sjukhuset och ansvarar för att samordna bemanningen i samarbete med RSSL. Men bemanning med rätt kompetens kommer från olika delar av Region Stockholm och även från de som anmält sig för att hjälpa till.

Krislägesavtal aktiverat för Region Stockholms medarbetare inom IVA-verksamheter

Krislägesavtalet aktiveras nu för att klara Region Stockholms stora behov av personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm. Detta är möjligt efter att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) respektive Sobona har fattat beslut den 3 april. Detta sker på begäran av Region Stockholm efter beslut i regionstyrelsen den 2 april.

Krislägesavtal är ett särskilt kollektivavtal som har tecknats mellan SKR och Sobona å ena sidan och samtliga fackliga organisationer på vår sektor. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett krisläge uppstår. Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att utöka arbetstiden samt att, när behov föreligger, arbeta hos annan arbetsgivare. Krislägesavtalet innebär också att medarbetarna får en högre ersättning. Dagens aktivering av Krislägesavtalet rör Region Stockholms medarbetare som anvisas att arbeta inom intensivvården. Det är fortfarande Region Stockholms högsta prioritet att bemanna med fler medarbetare för att få en hållbar situation för personalen över tid.

Intresseanmälningar

Region Stockholms rekryterare arbetar intensivt med att intervjua och tilldela uppgifter till de som anmält intresse av att hjälpa till i vården. Under dagen har 125 ytterligare anmälningar kommit in från både sjuksköterskor och läkare, totalt är nu över 7000 anmälda.

Snabbare inrapportering av dödsfall

Tack vare nya former för sammanställning av statistik kan nu dödsfall om vanligtvis syns i statistiken efter två veckor rapporteras snabbare. Det innebär att de senaste två dagarnas ökning innefattar dödsfall under den senaste veckan.

Dubbel akutmottagning på Södersjukhuset

För att minimera risken för smittspridning av covid-19 på akutmottagningen kommer Södersjukhuset att separera de patienter som inte har smitta ifrån patienter med misstänkt covid-19. Alla patienter ska precis som tidigare gå till den vanliga akutentrén där vårdpersonal gör en första sortering.

Södersjukhusets nya akutmottagning, som sedan länge har planerats öppna i mitten av maj, öppnade torsdag 2 april och ta emot patienter utan covid-19. Den befintliga akutmottagningen tar emot patienter med misstänkt covid-19 och behöver läggas in för slutenvård.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård