27 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 88 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 7 378 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1 237 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 88 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 7 378 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 1 237 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 28 ytterligare dödsfall sedan rapporten igår.

214 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 844 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Utav de 7 378 positivt provtagna är 1 631 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO i länet är det 203 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av 1 237 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 549 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 27 april

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande gott om lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. För närvarande har Region Stockholm omkring 400 lediga vårdplatser och omkring 60 lediga intensivvårdsplatser.

Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk när behov uppstår. 

Råd till alla länets invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

6. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård