2 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 215 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 439 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 179 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 10 600 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 215 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 439 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 179 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Mer än 10 600 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

143 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 572 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 2 april

Snabbare inrapportering av dödsfall

Tack vare nya former för sammanställning av statistik kan nu dödsfall om vanligtvis syns i statistiken efter två veckor rapporteras snabbare. Det innebär att de senaste två dagarnas ökning innefattar dödsfall under den senaste veckan.

Dubbel akutmottagning på Södersjukhuset

För att minimera risken för smittspridning av covid-19 på akutmottagningen kommer Södersjukhuset att separera de patienterna som inte har smitta ifrån patienter med misstänkt covid-19. Alla patienter ska precis som tidigare gå till den vanliga akutentrén där vårdpersonal gör en första sortering.

Södersjukhusets nya akutmottagning, som sedan länge har planerats öppna i mitten av maj, öppnar nu delar av verksamheten redan torsdag 2 april. I och med detta kommer den befintliga akutmottagningen användas för att hantera patienter med misstänkt covid-19 och behöver läggas in för slutenvård. Även ambulanserna kommer att dirigeras till olika ambulansintag beroende på patientens tillstånd och om det finns misstanke om covid-19. 

Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö

Fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö ska endast vårda patienter med covid-19. Sjukhuset står nu klart och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter på fältsjukhuset som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser. Förberedelser och inskolning av personal görs nu stegvis. När första patienten tas emot avgörs av behovet i regionen. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är från och med 31 mars ansvarig vårdgivare för sjukhuset och ansvarar för att samordna bemanningen i samarbete med RSSL. Men bemanning med rätt kompetens kommer komma från olika delar av Region Stockholm och även från de som anmält sig för att hjälpa till.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård