Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

Region Stockholm rekommenderar nu sjukhus och geriatriska verksamheter att i möjligaste mån minska antalet personer som vistas inom verksamheterna utöver vårdpersonal och patienter. Det innebär att ha en restriktivitet av antalet besökare till patienter och övriga personalgrupper som vistas i utrymmen där patienter och vårdpersonal befinner sig.

Region Stockholm fattade under onsdagen den 11 mars beslut att förändra strategin för provtagning och agerande kring det nya coronaviruset. Den nya strategin fokuserar på att värna personer som är äldre och/eller har andra sjukdomar som gör att de kan få ett mer allvarligt sjukdomsförlopp om de smittas av det nya coronaviruset.

- Det går inte att införa ett fullständigt stopp för besökare eftersom det finns barn som behöver vårdnadshavare vid sin sida eller svårt sjuka patienter som behöver ha närstående vid sin sida. Men vi uppmanar till så stor restriktivitet som möjligt och även för de som har anledning att ha någon vid sin sida bör det vara så få besökare som möjligt för att minimera risken för smittspridning vid sjukhuset, säger Elda Sparrelid, chef Regional särskild sjukvårdsledning och chefläkare Region Stockholm.

Det gäller även att minska antalet personer som vistas i lokalerna kring uppgifter som städning, fastighetsskötsel och andra servicefunktioner. Nödvändiga uppgifter som städning och fastighetsskötsel som inte kan vänta måste naturligtvis utföras, men ska skötas av så få personer som möjligt och som får särskild information om vikten att stanna hemma så snart man får någon typ av luftvägsymptom.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård